ВЯЗЬМА

Вязьма // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия / ред. совет: Т.В. Белова (пред.) [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – С. 109.

ВЯЗЬМА, город в России, центр Вяземского рай­она Смоленской области, на реке Вязьма. До 1239 В. входила в состав Смоленского кня­жества, затем до 1403 была центром удельного Вя­земского княжества. Выгодное местоположение В. - посередине Волго-Днепро-Окского между­речья - сделало город важным торговым и страте­гическим центром. В конце 14 в. на В. распростра­нилось влияние Смоленского княжества, а в 1403 она была захвачена ВКЛ. В составе ВКЛ В. сохрани­ла статус центра удельного княжества, однако в во­енно-административном отношении подчинялась Смоленску. Сразу после присоединения В. к ВКЛ она стала объектом нападений московских войск, но походы 1406, 1408 и 1445 были безрезультатны­ми. В 1492-93 В. была захвачена московскими войсками и в дальнейшем стала одним из уездных центров Российского государства.

Вязьма // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1: Абаленскі–Кадэнцыя. Мн.: БелЭн, 2005. С. 472-473.

ВЯЗЬМА, горад, раённы цэнтр Смаленскай вобласці. Размешчана на беразе левага прытока Дняпра р. Вязьмы. Ёсць розныя меркаванні паходжання назвы "Вязьма": ад вязкай мясцовасці, распаўсюджанасці вязаў, фінскага племені Весь, ад сувязуючай ролі ракі Вязьмы ў гандлёвых шляхах. Найбольш верагодна фінскае паходжанне назвы "Вязьма", якое было пераасэнсавана славянскім насельніцтвам у адпаведнасці з характарам навакольнай гліністай і вельмі вязкай глебы. Безумоўна сам горад атрымаў сваю назву ад ракі. Першае ўпамінанне горада Вязьма адносіцца да часу, ранейшаму за 1015. Родам з Вязьмы быў св. Аркадзій, у жыціі якога ёсць апісанне падзей, якія адбыліся да забойства князя Барыса Растоўскага (24.7.1015). Да 1239 Вязьма ўваходзіла ў склад Смаленскага княства, затым да 1403 з'яўлялася цэнтрам удзельнага Вяземскага княства. Выгоднае месцазнаходжанне Вязьмы пасярэдзіне Волга-Днепра-Окскага міжрэчча, зрабіла горад важным гандлёвым і стратэгічным цэнтрам. У канцы 14 ст. на Вязьму распаўсюдзіўся ўплыў Смаленскага княства, а ў 1403 яна была захоплена войскамі ВКЛ. У складзе ВКЛ Вязьма захавала статус цэнтра ўдзельнага княства, аднак у ваенна- адміністрацыйных адносінах падпарадкоўвалася Смаленску, у які адпраўляла асобую даніну (пасошчыну). Адразу пасля далучэння Вязьмы да ВКЛ у яе бок ажыццяўляюцца нападзенні маскоўскіх войск. Паходы 1406, 1408 і 1445 былі беспаспяховы для Масквы. У 1492/93 Вязьма была захоплена маскоўскімі войскамі і стала адным з павятовых цэнтраў Расійскай дзяржавы.

Літ.: Виноградов И.П. Исторический очерк города Вязьмы с древнейших времен до XVII в. (включительно). М., 1890; Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. М., 1995; Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута. М., 1892.

Віктар Цемушаў

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7Сайт Виктора Темушева.

Поиск

Облако тегов

беларусь «великая война» «великое княжество московское» «великое княжество тверское» «верховские княжества» витовт вкл воротынск «восточная европа» «вяземские князья» «вяземское княжество» «вялікі гістарычны атлас беларусі» «галицко-волынское княжество» «гомельская земля» граница границы «грюнвальдская битва» «дмитрий донской» дмитровец «древняя русь» «историческая география» карты «киевская земля» «кричевский повет» крошинские «куликовская битва» «литовско-тверская граница» любутск метельский «московско-литовская война» «московско-литовская граница» «московское княжество» «нойбургские владения» «первая мировая война» «пограничная война» «полоцкое воеводство» «полоцкое княжество» поугорье «речь посполитая» «ржевская земля» россия русь «северо-восточная русь» славяне спиридонов «средние века» «стародубская война» «тарусское княжество» чума ягайло